Støtte til barnebriller

Barn og unge under 18 år som trenger briller, kan nå få økonomisk støtte fra NAV til brillekjøp dersom brillestyrken er minst +/- 1,00D. Ordningen gjelder fra 1.august 2022. Støtten gis etter faste satser basert på brillestyrke. Vi søker til NAV på vegne av ditt barn som må være folkeregistrert i Norge, og du får støttebeløpet trukket fra regningen hos oss da vi forskutterer støtten og får tilbakebetalt stønaden fra NAV. Du kan lese mer om ordningen på NAV sine sider: https://www.nav.no/briller-til-barn

Godt syn er viktig for optimal utvikling og læring, bestill time til synsundersøkelse for ditt barn her.